O NÁS

Kancelář byla založena v roce 1990 jako pobočka rakouské advokátní kanceláře Heller, Löber, Bahn & Partner. Stala se tak jednou z prvních zahraničních právních kanceláří na území bývalého Československa. Po sloučení s druhou největší německou právní firmou Bruckhaus Westrick Stegemann změnila své jméno na Bruckhaus Westrick Heller Löber, které bylo v roce 2000 při sloučení s anglickou advokátní kanceláří Freshfields Deringer změněno na Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce 2002 převzali pražskou pobočku Freshfields Bruckhaus Deringer stávající společníci Vejmelka & Wünsch JUDr. Josef Vejmelka a JUDr. Petr Wünsch, kteří byli partnery zmíněných zahraničních advokátních kanceláří. Kancelář Freshfields Bruckhaus Deringer patří i nadále mezi zahraniční advokátní kanceláře, s nimiž Vejmelka & Wünsch úzce spolupracuje.

Kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní právní služby ve všech oborech práva, souvisejících zejména s podnikatelskou činností, ale také s činností a postavením veřejných institucí a orgánů místní samosprávy. Právní poradenství kanceláře Vejmelka & Wünsch zahrnuje právo společností včetně problematiky majetkových dispozic s podniky a společných podniků (joint ventures), mediální a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní a pojišťovací právo, právní otázky transakcí s nemovitostmi a stavební právo, pracovní právo, duševní vlastnictví, ale i právní problémy z oblasti energetiky a životního prostředí, daňové právo, obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy a mezinárodní právo soukromé. Součástí široké palety poskytovaných služeb je rovněž mimosoudní urovnávání sporů, zastupování klientů před řádnými a rozhodčími soudy a hájení jejich zájmů v konkurzních a insolvenčních řízeních a v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, finančními, pracovními, stavebními, celními a jinými správními úřady. K aktivitám kanceláře patří i zakládání dceřiných společností a poboček zahraničních společností v České republice a zastupování před rejstříkovými soudy.

Pravidelnou součástí činnosti kanceláře Vejmelka & Wünsch je realizace rozsáhlých právních auditů (due diligence) a příprava smluvních dokumentů při realizaci strategických obchodních záměrů (včetně tzv. „projektů na zelené louce“) zahraničních, i tuzemských investorů v České republice v nejrůznějších odvětvích obchodu a průmyslu.

V kanceláři působí i odborníci pro oblast práva informačních technologií a farmaceutického práva, práva ochrany spotřebitele a pro celou řadu dalších odvětví soukromého i veřejného práva.

Rozsáhlé know-how a zkušenosti získané dlouholetou praxí řadí advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch na jedno z předních míst mezi advokátními kancelářemi v České republice.

IBA

Společníci advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch jsou členy IBA - největší a nejprestižnější celosvětové organizace právníků a účastní se jejích akcí.

THE LEGAL 500

The Legal 500 – renomovaná nezávislá společnost zabývající se hodnocením právních firem doporučuje advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch především jako specialistu pro oblast obchodního práva a práva obchodních společností (včetně fúzí a akvizic) a pro oblast práva nemovitostí. Oceňovány jsou zkušenosti kanceláře Vejmelka & Wünsch v oblasti telekomunikace, média a technologie.

PRACTICAL LAW COMPANY

Britská ratingová agentura Practical Law Company (PLC) doporučuje již po léta advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch především pro následující právní oblasti: hospodářská soutěž, obchodní právo a právo obchodních společností (včetně fúzí a akvizic), restrukturalizace a insolvence.

EUROPEAN LEGAL EXPERTS

Evropští právní experti – od roku 2001 vydává společnost Legal Business přehled právních odborníků celé Evropy. Každoročně jsou tam uváděna jména společníků advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch, a to jako evropských expertů pro Českou republiku zejména v právních oblastech obchodního práva a práva obchodních společností (včetně fúzí a akvizic) a dále IP, IT a telekomunikace.

CHAMBERS EUROPE

Chambers Guide je považován za nejprestižnější nezávislý žebříček v oblasti hodnocení právních firem. Tento žebříček vychází každoročně jako referenční nástroj pro klienty advokátních kanceláří a jejich tvůrci si zakládají na objektivitě svých zjištění. Ratingová publikace Chambers Europe pro rok 2009 hodnotí advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch jako přední právní firmu v České republice v oblastech práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizicí a práva ochrany hospodářské soutěže.
 

MENU

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 27, 120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon: +420 222 25 30 50
E-mail: prague@vejwun.cz

ID DS: uq49z7h

Recommended by Legal 500

IFLR Recognised Firm

IFLR

IFLR

Ranked in Chambers Europe 2014

logo
Copyright (c) 2010 - 2022 Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Created by TANO - P.S. spol. s r.o.